Menu

Brøndby Portal

Din lokale indgang til nettet

Biblioteker

Brøndby-Bibliotekerne
www.brondby-bibliotekerne.dk

Brøndbyvester Bibliotek
Glentemosen 13, 2605 Brøndby
www.kultunaut.dk ...

Politi

Politi Vestegnen 
www.politi.dk/Vestegnen/da/lokalnyt ...

Uddannelse

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28 A, 2605 Brøndby
www.brondby-gym.dk
www.facebook.com/BrondbyGymnasium

Produktionshøjskolen i Brøndby
Uddannelsescentret Nygård
Nykær 44, 2605 Brøndby
www.phsbrondby.dk
www.facebook.com/phsbrondby

Brøndby Kommune

Brøndby Kommune
Brøndby Rådhus, Park Allé 160, 2605 Brøndby
www.brondby.dk

Nøgletal

De Kommunale Nøgletal
www.noegletal.dk

De Kommunale Nøgletal samler kommunale nøgletal fra 1993 til i dag. Det er muligt at se sammenlignelige oplysninger om kommunernes udgifter til f.eks. børnepasning, undervisning og ældreomsorg, takstoplysninger på daginstitutions- og ældreområdet samt oplysninger om kommunernes likviditet og konkurrenceudsættelse. 

Kommuneplan

Kort over Brøndby bydele

Helhedsplan Brøndby Strand Centrum
I helhedsplanen fra 2009, står der blandt andet, at der skal bygges flere boliger og tre højhuse i områderne ved Brøndbycenteret og Brøndby Strand Kirke.
www.brondby.dk/Service/Nyheder/2016 ...
Helhedsplanen i PDF-format
“VISION BRØNDBY X - Brøndby Strand
centrum anno 2025”.
www..niras.dk ...

Brøndby Kommunes Planstrategi 2005-2017
Til Kommuneplan 2005-2017 hører Planstrategien 2003 og Temaplanen.
Kommuneplanlægningen er gennem årene blevet fulgt op af en række lokalplaner.
www.plansystem.dk/pdf ...

Kommunalt